Nederlandse vertegenwoordigingen in, Zuid-Afrika

Zaken Doen

Zaken doen
Het bevorderen van economische en handelsbetrekkingen tussen Zuid-Afrika en Nederland is één van de kerntaken van de ambassade in Pretoria (Tshwane) en het consulaat-generaal in Kaapstad. We bieden steun aan Nederlandse bedrijven die al in Zuid-Afrika actief zijn of erover denken dat te worden. Ook geven we advies aan Zuid-Afrikaanse bedrijven die interesse hebben in handel met, en investeringen in Nederland. Meer specifiek geven de ambassade en het consulaat gedetailleerde informatie over een aantal kansrijke sectoren, waar Nederland in Zuid-Afrika een grote toegevoegde waarde kan bieden: water, landbouw, energie en transport & logistiek. Informatie over andere sectoren (gezondheid, creatieve industrie en de chemische industrie) kan op verzoek verstrekt worden.

Hoe kunnen wij u ondersteunen?
De ambassade en het consulaat-generaal werken nauw samen met het Nederlandse overheidsagentschap dat zich specialiseert in ondersteuning van handel en investeringen, Agentschap NL. Samen bieden wij de volgende diensten aan bedrijven die de Zuid-Afrikaanse markt willen verkennen:

Informatie ove zaken doen in Zuid-Afrika
Wij verzorgen informatie over kansen, veelbelovende sectoren en mogelijke zakenpartners in Zuid-Afrika. Ook kunnen we u informeren over Zuid-Afrikaanse regelgeving t.a.v. zaken doen, waaronder het opzetten van een bedrijf in Zuid-Afrika. Waar nodig kunnen ambassade en consulaat-generaal u doorverwijzen naar relevante (overheids)organisaties of gespecialiseerde dienstverleners. U kunt informate vinden op de volgende websites:

Handelsverzoeken

Verzoek om “Informatie op Maat” van Agentschap NL: na een intake gesprek verzorgt het Agentschap NL een kort algemeen overzicht  van de marktkansen voor uw product of dienst in Zuid-Afrika.Contacteer de marktadviseur (zie hierboven).

Zakenpartnerscan
U kunt een Zakenpartnerscan aanvragen via Agentschap NL. Deze scan biedt u een uitgebreid overzicht van potentiële zakenpartners in Zuid-Afrika. Tijdens een intake gesprek met Agentschap NL wordt het profiel besproken van het soort partner dat u zoekt. De ambassade zoekt vervolgens mogelijke partners en contacteert deze om hun interesse te peilen. Deze uitgebreide dienstverlening kost 500 Euro. Contact: zuid-afrika@info.agentschapnl.nl of de marktadviseur van Agentschap NL (zie hierboven).

Volgen van kansen
Ambassade en Consulaat-generaal volgen voortdurend mogelijke zakelijke kansen, met name in de prioritaire sectoren die hierboven genoemd zijn. Relevante ‘leads’, inclusief tenders en beleidsontwikkelingen, worden gepubliceerd op de website van Agentschap NL (via het kansenoverzicht of de landenpagina > ontdenk kansen in Zuid-Afrika),  maar kunnen u op verzoek ook rechtstreeks worden toegezonden.

Ondersteuning van handelsmissies en individuele zakelijke bezoeken
Wij ondersteunen – of organiseren in samenwerking met Agentschap NL – regelmatig inkomende en uitgaande handelsmissies van en naar Zuid-Afrika. Informatie over dergelijke missies wordt gepubliceerd op deze website en hier, of via de communicatiekanalen van derde partijen die zulke missies ook organiseren (bv. SANEC). Wij bieden ook ondersteuning aan individuele bedrijven die naar Zuid-Afrika reizen in het leggen van contacten met overheidsorganisaties or private sector partijen.

Netwerk gelegenheden
Ambassade en Consulaat-generaal organiseren regelmatig netwerk evenementen voor Nederlandse bedrijven met Zuid-Afrikaanse partijen. Dit kunnen algemene recepties of bijeenkomsten zijn maar ook thematische seminars of ontvangsten voor inkomende missies. Vaak wordt hierbij samengewerkt met andere organisaties, zoals SANEC. Wij bieden met zulke bijeenkomsten een gelegenheid om ervaring uit te wisselen en mogelijke partners te ontmoeten.

‘Problem Solving’
In geval van conflictsituaties kunnen de ambassade en het consulaat u adviseren en ondersteuning bieden bij contacten met bijvoorbeeld de overheid. In dergelijke gevallen kunt u contact opnemen met pre-ea@minbuza.nl.

SANEC
Een belangrijke partner voor de handel tussen Zuid-Afrika en Nederland is de ‘Southern Africa – Netherlands Chamber of Commerce’ (SANEC). Deze non-profit organisatie biedt bedrijven die op zoek zijn naar handels- en investeringskansen in één van beide landen een scala aan diensten, waaronder matchmaking en individuele begeleiding. SANEC organiseert ook regelmatig handelsmissies, seminars en netwerkevenementen. Informatie: info@sanec.nl of info@sanec.org.